Ledelse i Holbæk Frikirke


Holbæk Frikirke ledelse består af to teams: Lederrådet og præsteteamet. Lederrådets ansvar består i de overordnede ting, såsom økonomi, ansættelser, vision, fokusområder mv.. Præsteteamet varetager kirkens daglige drift, hvilket vil sige alle de ting, som foregår på ugentligt, månedligt og årligt plan. Dette er alt fra gudstjenester og Fredagskirke til medarbejdersamlinger og sommerfester.