Lederråd


Lederrådet i Holbæk Frikirke består af: Ledende præst, 3-5 fra Holbæk Frikirke, samt kirkens supervisor. Supervisoren er valgt ud fra den gruppe af præster, der er udpeget af det netværk af kirker, somHolbæk Frikirke er en del af (Apostolsk kirke). 

Lederrådets medlemmer er pt.:

Simon Engmose, ledende præst i Holbæk Frikirke. Se mere under præst her

Thomas Delvin, præst og medlem af Lederrådet. Thomas er gift med Susanna. De har tilsammen 5 børn, hvoraf 2 er flyttet hjemmefra. Thomas er uddannet læge og arbejder med udvikling af medicin.

  

 Finn Højland, medlem er Lederrådet, en af kirkens gudstjensteansvarlige, samt ansvarlig for bygningen mv.. Finn er gift med Mona og sammen har de 3 voksne børn og 6 børnebørn. Finn er håndværksmæssigt meget begavet og har i rigtigt mange år arbejdet på Andreasskolen, som pedel med ansvar for bygningerne og også været med til de byggeprojekter, de har haft der. 

  

 Jeanette Jonstrup, medlem af Lederrådet og jævnlig prædikant mv. i kirken. Jeanette har 4 børn, er uddannet jurist og arbejder i Retten i Holbæk. Jeanette er i øvrigt meget engageret i kirkens Alpha-kursus (kristendomskursus) og i Fredagskirke.

 

Toni Aoun, medlem af Lederrådet og ansvarlig for musikken mv. i kirken. Toni er gift med Salome og de har 3 børn sammen. Toni er teknisk direktør i BornFiber og er i det hele taget meget dygtig med det tekniske, hvilket er til stor gavn for kirken.