Lederrådet: Finn Højland

Telefon 21 46 26 10.

 

Lederrådet: Jeanette Jonstrup

 

Lederrådet: Toni Aoun

Telefon 25 50 72 26

Mail: Toni@aoun.dk

  

Leder af FamilieNetværket: Bente Dyssegaard

Telefon på 30 60 12 03 

Mail: familienetv@holbaekfrikirke.dk

 

Supervisor: Niels-Peter Hedegaard

Mail: nph@aabenkirke.dk

 

Børne - og ungdomskoordinator: Majbrit Strange

Mail: majbritstrange@apostolskkirke.dk