Lidt om
kirken


Jesus har sagt, at han er vejen, sandheden og livet. Hvis han har ret, kan der ikke være noget vigtigere i livet end vores reaktion på ham, for i så fald har vi ikke levet livet fuldt ud, før vi kender ham. 

Vi tror på, at alle mennesker er skabt af Gud til at leve livet fuldt ud. Ikke igennem en udfoldelse af vores menneskelige tilbøjelighed til selviskhed og egoisme, men igennem en personlig relation til Gud ved troen på Jesus Kristus og igennem tillid til Gud og hans vilje og vej med livet.

Det liv - og alt det gode, der følger med det - er kun muligt pga. at Gud blev menneske, døde og opstod for skaberværkets skyld. Det liv opnås ikke ved særlig fromhed eller gode gerninger. Det bliver rakt af nåde til alle og det eneste det forudsætter af mennesket er, at tro og tage imod.

Holbæk Frikirke skaber en ramme for et fællesskab, hvor troen på Gud er i fokus, og hvor mennesker hjælpes fremad i deres vandring med Gud og søgen efter det "liv i overflod" (Johs. 10, 10), som han har til os alle.